Απασχόληση στο ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Συντονιστής/Συντονίστρια Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

Το ΚΠΙΣΝ αναζητά άτομο για τη θέση του Συντονιστή/ της Συντονίστριας Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, η οποία αναφέρεται στη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Επισκεπτών. Οι ιδανικοί υποψήφιοι διαθέτουν εμπειρία ως επικεφαλής ομάδας στην εξυπηρέτηση πελατών/επισκεπτών (visitor/guest service), καθώς και στις υπηρεσίες θεατών (spectator services), ενώ βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση νέων και καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη του τμήματος και κατ’ επέκταση τη βέλτιστη εμπειρία του επισκέπτη.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Διαδικασία αίτησης

  • Η προθεσμία υποβολής είναι στις 28/11/2019, στις 14:00 ώρα Ελλάδας
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.ve@snfcc.org
  • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες συμπεριληφθούν στη βραχεία λίστα.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος και την υποβολή της υποψηφιότητάς σας δίδετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους από την ΚΠΙΣΝ Α.Ε.

Παλαιότερες προκηρύξεις