Απασχόληση στο ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Υπεύθυνος Marketing και Επικοινωνίας

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά Υπεύθυνο Marketing και Επικοινωνίας (Marketing & Communication Manager) αναφερόμενο/η στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, με στόχο την προβολή του οργανισμού σε διαφορετικές πλατφόρμες, μέσα και ακροατήρια.

Περιγραφή θέσης

Διαδικασία αίτησης

  • Η προθεσμία υποβολής είναι στις 07 Οκτωβρίου 2019, στις 14:00 ώρα Ελλάδας
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.marcomsmng@snfcc.org
  • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες συμπεριληφθούν στη βραχεία λίστα.

 

--

Συντονιστής/Συντονίστρια Παραγωγής

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά Συντονιστή/Συντονίστρια Παραγωγής, αναφερόμενο/η στη Διευθύντρια Προγραμματισμού & Παραγωγής, προκειμένου να υποστηρίξει πλήρως τις διοικητικές λειτουργίες του τμήματος.

Περιγραφή θέσης

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, απαγορεύοντας τις διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από το νόμο και διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψήφιων βάσει των προσόντων τους και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

• Η προθεσμία υποβολής είναι στις 04 Οκτωβρίου 2019, στις 14:00 ώρα Ελλάδας

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.programming@snfcc.org

• Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες συμπεριληφθούν στη βραχεία λίστα.

Παλαιότερες προκηρύξεις