Απασχόληση στο ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά εργαζόμενο/η, ο/η οποίος/α οποία θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων για να καλύψει τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Συστημάτων & Εφαρμογών, η οποία αναφέρεται στον Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία των συστημάτων και των επιχειρηματικών εφαρμογών της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και θα συμμετέχει στις ομάδες εργασίας, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο ΚΠΙΣΝ. Επίσης, στο πλαίσιο αυτού του ρόλου θα έχει την εποπτεία και την άμεση συνεργασία με τους υπεργολάβους της ΚΠΙΣΝ Α.Ε., σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν τόσο τα Συστήματα ΤΠΕ, όσο και τις Επιχειρηματικές/Διαδικτυακές Εφαρμογές του ΚΠΙΣΝ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

  • Η προθεσμία υποβολής είναι στις 3 Μαρτίου 2020, στις 14:00 ώρα Ελλάδας
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.ict@snfcc.org
  • Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν πρώτα από ανεξάρτητη εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού. Θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με όσους και όσες περιληφθούν στη βραχεία λίστα.

Δείτε την προκήρυξη

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παλαιότερες προκηρύξεις