Απασχόληση στο ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, απαγορεύοντας τις διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από τον νόμο, και διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Τρέχουσες προκηρύξεις

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μπορείτε παρ' όλα αυτά να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.hr@snfcc.org, ώστε να καταχωρηθεί στη βάση του ΚΠΙΣΝ και να εξεταστεί σε περίπτωση που προκηρυχθεί στο μέλλον κάπο​ια θέση συναφής με το προφίλ σας.

 

Παλαιότερες προκηρύξεις

 

Χρήσιμες πληροφορίες