Εικαστικό με τη σημαία της Ουκρανίας σε σχήμα καρδιάς
29 Απριλίου 2022

Το ΚΠΙΣΝ συμβάλλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία