Διακήρυξη Διαγωνισμών

 • Α΄ Φάση κλειστής διαδικασίας για την επιλογή ενός αναδόχου συμφωνίας- πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής και τεχνικής κάλυψης εκδηλώσεων της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τρία (3) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση της διάρκειας για έως και δώδεκα (12) μήνες | Καλλιθέα Αττικής, 07.09.2023

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει την διενέργεια κλειστής διαδικασίας (δύο φάσεων) για την επιλογή ενός αναδόχου συμφωνίας- πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής και τεχνικής κάλυψης εκδηλώσεων της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τρία (3) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση της διάρκειας για έως και δώδεκα (12) μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 6.298.776,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με το δικαίωμα προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Το Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

  Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.». Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 20.10.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 τοπική ώρα Ελλάδος.
   

 • H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επιθυμεί να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών κράτησης και έκδοσης δελτίων συμμετοχής σε δραστηριότητες (Bookings) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη εδώ

  Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στην ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέχρι την Παρασκευή, 08.09.2023 και ώρα 17:00, τοπική ώρα Ελλάδος. Για την Οικονομική Προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί συμπληρωμένο και το αρχείο Excel που είναι διαθέσιμο εδώ.

  Ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής:
  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, μετατίθεται για την Δευτέρα 11.09.2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, τοπική ώρα Ελλάδος.

   

 • H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επιθυμεί να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού/ επισκεπτών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη εδώ.

  Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στην ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέχρι την Δευτέρα, 31.07.2022 και ώρα 17:00, τοπική ώρα Ελλάδος.

 • H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επιθυμεί να αναθέσει την παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) σε κατάλληλα ειδικευμένους και έμπειρους οργανισμούς/ασφαλιστικές εταιρείες, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργείται βάσει της διακήρυξης που είναι διαθέσιμη εδώ.  

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Ασφαλιστικής Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής και των Προσφορών, εκτελούνται με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «sourceONE» της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.» (το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού»). 

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού είναι η 17.07.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Ασφαλιστικής Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής και των Προσφορών, εκτελούνται με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «sourceONE» της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.» (το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού»). 
  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού είναι η 17.07.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

  Ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Φακέλων Αιτήσεων Συμμετοχής (διαθέσιμη εδώ)
  ***
  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Αιτήσεων Συμμετοχής στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού μετατίθεται για την 19η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.
   

 • H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επιθυμεί να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης θεατών/ επισκεπτών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη εδώ.  

  Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν, κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα στην ως άνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέχρι την Πέμπτη , 01.06.2023  και ώρα 17:00, τοπική ώρα Ελλάδος. 
   

 •  

  Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής νέων συνεργατών, που θα αναλάβουν τη λειτουργία των χώρων εστίασης Agora Bistro, Canal Café, Park Kiosk, καθώς και των καντινών (Canteens) στο νέο σχεδιαζόμενο SNFCC Food Court, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δίνεται παράταση στην υποβολή προτάσεων ως και την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023.

   

  H ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής νέων συνεργατών που θα αναλάβουν τη λειτουργία των χώρων εστίασης Agora Bistro, Canal Café, Park Kiosk, καθώς και των καντινών (Canteens) στο νέο σχεδιαζόμενο SNFCC Food Court.

  Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να συμβάλουν στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών εστίασης, ξεχωριστού χαρακτήρα, που θα συνάδουν με την ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ ως ενός αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού τοπόσημου διεθνούς εμβέλειας. Επομένως, αναζητούμε συνεργάτες, οι οποίοι θα δύνανται να προσφέρουν μια άριστη εμπειρία εστίασης, καλύπτοντας επισκεπτών στους επιμέρους χώρους του ΚΠΙΣΝ.

  Εδώ μπορείτε να βρείτε μία σύντομη Παρουσίαση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να γνωρίσετε το ΚΠΙΣΝ και τις θεμελιώδεις αξίες που το διέπουν, οι οποίες αποτελούν ζωτικό τμήμα του οράματός του. Η βασική μας επιδίωξη είναι να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις και πρόσωπα που μοιράζονται το ίδιο όραμα. 
   
  Εφόσον σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διαδικασία αυτή, εδώ μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας, την οποία παρακαλούμε να συμπληρώσετε με τα ζητούμενα στοιχεία, να την υπογράψετε νομίμως και να μας την αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη ή σε ψηφιακό αντίγραφο (σκαναρισμένη) στην ηλεκτρονική διεύθυνση fnb@snfcc.org και, ακολούθως, το πρωτότυπο έγγραφο, στην έδρα της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Λεωφόρος Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα) υπόψιν της κας Νατάσσας Ζαχαριουδάκη. 
   
  Όταν λάβουμε την υπογεγραμμένη Δήλωση Εμπιστευτικότητας, θα σας αποστείλουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία την πλήρη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που περιλαμβάνει την απαραίτητη πληροφόρηση προκειμένου να ετοιμάσετε την πρότασή σας. 

  Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους χώρους εστίασης, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. συνεργάζεται με την Delta Lambda Hospitality Ltd Company, (“DL-H”), εταιρεία στρατηγικών συμβούλων με έδρα το Λονδίνο, η οποία ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών για θέματα F&B σε επιχειρήσεις φιλοξενίας διεθνώς.

  Για την καλύτερη γνωριμία  με το ΚΠΙΣΝ και τους Χώρους Εστίασης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας εκ μέρους σας της σχετικής πρότασης συνεργασίας, έχει προβλεφθεί, η δυνατότητα πραγματοποίησης Συναντήσεων - Ξεναγήσεων στο ΚΠΙΣΝ με τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους (μετά την υπογραφή της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας και πριν την υποβολή της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Σχετική ενημέρωση περιλαμβάνεται στη σύντομη Παρουσίαση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
   
  Παρακαλούμε να λάβουμε την πρότασή σας έως 8 Φεβρουαρίου 2023. 
   

 • Νέα προκήρυξη κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για έως δώδεκα (12) μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 31.200.000€, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ. | Καλλιθέα Αττικής, 27.07.2022.

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει τη διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες,  εκτιμώμενης συνολικής αξίας 31.200.000€, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής Πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

  Το Παράρτημα II της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.».

  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 09.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

  Παρακαλούμε δείτε την από 08.09.2022 ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

   

 • Διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου στάθμευσης οχημάτων της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΜΑΕ», για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 1.878.216,50€, συνυπολογιζομένου του δικαιώματος παράτασης, άνευ ΦΠΑ | Καλλιθέα Αττικής, 27.07.2022

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει την διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου στάθμευσης οχημάτων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 1.878.216,50€, συνυπολογιζομένου του δικαιώματος παράτασης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

  Το Παράρτημα Γ της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.».

  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 16.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

  Παρακαλώ δείτε την από 02.09.2022 ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

  Παρακαλώ δείτε την από 14.09.2022 ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

 • Διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του φυτικού υλικού του πάρκου και των λοιπών χώρων πρασίνου (soft landscaping) του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για πέντε (5) έτη με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 4.859.388,00 €, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ./Καλλιθέα Αττικής 9.5.2022


   H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει την διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού, δύο φάσεων, για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του φυτικού υλικού του πάρκου και των λοιπών χώρων πρασίνου (soft landscaping) του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για πέντε (5) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον  απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας  για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 4.859.388,00 €, συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.


   Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Το Παράρτημα 1 της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.


  Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.». Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 22.07.2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.
   

  Παρακαλώ δείτε τις από 29.06.2022 ανακοινώσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ και εδώ.

 • H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει την προκήρυξη κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και σταδιακής αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού και των τεχνολογικών υλικών της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με δικαίωμα παράτασης (μονομερώς από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.) για επιπλέον ένα (1) έτος, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 3.780.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

   

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

  Το Παράρτημα 1 της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

   

  Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.». Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 06.05.2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

   

  Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

  Παρακαλώ δείτε την από 29.04.2022 ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

 • Διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) (Τμήμα 1), καθώς και υπηρεσιών φύλαξης χώρων (Security Services) (Τμήμα 2) για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ανά Τμήμα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας, 46.200.000 €, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ. | Καλλιθέα Αττικής, 14.2.2022.

   

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει τη διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) (Τμήμα 1), καθώς και υπηρεσιών φύλαξης χώρων (Security Services) (Τμήμα 2) για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την (μονομερή από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε) παράταση της διάρκειας έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ανά Τμήμα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 46.200.000 €, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

   

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Το Παράρτημα II της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

   

  Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.». Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 15.03.2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

   

  Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων και την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εδώ.
   

  Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ  εδώ.

 • -Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ανακοίνωση Έναρξης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για τους Χώρους Εστίασης | Καλλιθέα Αττικής, 11.1.2022
   

  -Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.» | Καλλιθέα Αττικής, 31.12.2021
  Διευκρινίσεις σχετικά με την εν λόγω διακήρυξη είναι διαθέσιμες εδώ.

  - Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος | Καλλιθέα Αττικής, 23.05.2022
  Aνακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών

  Διενέργεια Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού δύο φάσεων για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και σταδιακής αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού και των τεχνολογικών υλικών της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. | Καλλιθέα Αττικής, 29.1.2022