Ποδήλατα ΚΠΙΣΝ

Τα Ποδήλατα του ΚΠΙΣΝ είναι μια πρωτοβουλία που έχει υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αφορά την ενοικίαση ποδηλάτων σε παιδιά και ενήλικες.

Στο ΚΠΙΣΝ διατίθενται ποδήλατα πόλης για ενήλικες, τα οποία βρίσκονται στους τρεις σταθμούς ποδηλάτων περιμετρικά του ΚΠΙΣΝ (Κέντρο Επισκεπτών, Αγορά, Πίσω Αγορά) και παιδικά ποδήλατα, τα οποία διατίθενται μόνο από το Κέντρο Επισκεπτών.
 

Η ενοικίαση ποδηλάτου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Το ΚΠΙΣΝ παρέχει δέστρες ποδηλάτων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επισκέπτες/επισκέπτριες, φέρνοντας μαζί τους την αλυσίδα ποδηλάτου τους.

Σταθμοί Ελέγχου και Ρυθμίσεων Ποδηλάτου

Στο ΚΠΙΣΝ λειτουργούν 4 σταθμοί ελέγχου και σέρβις ποδηλάτων με τον βασικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα εργαλεία ελέγχου και επισκευής ποδηλάτων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς εύκολα και δωρεάν.

Δύο από τους σταθμούς αυτούς βρίσκονται δίπλα στο Κέντρο Επισκεπτών και δύο στον χώρο του Parking.