Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Άσκηση και Μνήμη
16 September 2019

Fitness and Memory

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να τρέχουν
16 September 2019

SNFCC Running Team

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
16 September 2019

Sports for Seniors

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi βασικό μάθημα
16 September 2019

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν pilates
16 September 2019

Mat Pilates - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
16 September 2019

Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Tai Chi
16 September 2019

Tai Chi - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν yoga
16 September 2019

Yoga in the Park

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
16 September 2019

Fitness for everyone

Φωτογραφία που απεικονίζει βαράκια
16 September 2019

Cross-training in the Park

Pages