Εικαστικό για τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα του ΚΠΙΣΝ, Το Ημερολόγιο του άι Βασίλη
20 November 2019

Santa Claus’s Calendar

Δημιουργικό για τις Χριστουγεννιάτικες Οικογενειακές Περιπέτειες
20 November 2019

Christmas Family Missions

Εικαστικό για τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα Ebru Kids
20 November 2019

Ebru Kids: Christmas Snapboxes

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 November 2019

The Art of Portraiture (3rd cycle)

Εικαστικό για τον αγώνα τρεξίματος SNF Run
20 November 2019

SNF RUN: 2020 FIRST RUN

Εικαστικό για τον αγώνα τρεξίματος SNF Run
20 November 2019

SNF RUN: 2020 FIRST RUN

Δημιουργικό για τη δραστηριότητα Xmas Walker Race
19 November 2019

Xmas Walker Race

Εικαστικό του Γ.Ψυχοπαίδη
19 November 2019

We Create Art All Together: Painting goes out into space

Εικαστικό για το DJ set με τον Eddie Piller
18 November 2019

DJ Set with Eddie Piller - intro/outro set: Johny Matto

Pages