Ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ - Εικόνα
30 March 2022

Guided Tours at the SNFCC (in Greek)

Street Soccer 5Χ5 - Εικόνα
30 March 2022

Sculpture Workshop: Emotion as a tool for large-scale artworks

Street Soccer 5Χ5 - Εικόνα
30 March 2022

Sculpture Workshop: Making Sculptures, Bourgeois-style

Art Game: The spider who traveled the world - Εικόνα
30 March 2022

Art Game: The spider who traveled the world

Drawing Workshop: Guess what it looks like - Εικόνα
30 March 2022

Drawing Workshop: Guess what it looks like

Educational Activity: Getting to know Assistance Dogs - Εικόνα
30 March 2022

Educational Activity: Getting to know Assistance Dogs

Special Olympics Exhibition Football Game - Εικόνα
30 March 2022

Special Olympics Exhibition Football Game

Συζήτηση: Αυτισμός, η πορεία προς την ανάπτυξη - Εικόνα
30 March 2022

Discussion: Autism, the path to development

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park - Εικόνα
24 March 2022

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Cycling classes for children - Εικόνα
23 March 2022

Cycling classes for children

The Lullaby Project: Dreams filled with music and love - Εικόνα
22 March 2022

The Lullaby Project: Dreams filled with music and love

Pages