Φωτογραφία απο μάθημα  Εκπαίδευσης Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για Παιδιά
22 April 2019

CPR Training for Children

Φωτογραφία απο παιδιά που ζωγραφίζουν
22 April 2019

The World of Colors

Φωτογραφία απο παιδιά με κινητικές δυσκολίες
22 April 2019

Play Unified, Learn Unified

Choir! Choir! Choir! - Εικόνα
22 April 2019

Choir! Choir! Choir!

Yale Alumni Chorus Athens Academica & El Sistema Greece - Εικόνα
22 April 2019

Yale Alumni Chorus Athens Academica & El Sistema Greece

Pages