Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα football skills
18 February 2020

Cancellation: Team Playing (Football Skills)

φωτογραφία με μπασκέτα
18 February 2020

Cancellation: Mini Basket

Φωτογραφία που απεικονίζει δημιουργική ενόργανη
18 February 2020

Cancellation: Artistic Gymnastics

φωτογραφία με βόλεϊ
18 February 2020

Cancellation: Mini Volley

Φωτογραφία που απεικονίζει την δραστηριότητα "Παιχνίδια για οικογένειες"
18 February 2020

Cancellation: Family games

Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα Petanque
18 February 2020

Cancellation: Pétanque

φωτογραφία πρώτες βοήθειες
18 February 2020

Cancellation: First-Aid Course

Φωτογραφία με άθληση 3ης ηλικίας
17 February 2020

Cancellation: Sports for Seniors

Φωτογραφία που απεικονίζει την SNFCC running team
17 February 2020

Cancellation: SNFCC Running Team

Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα άσκηση και μνήμη
17 February 2020

Cancellation: Fitness and Memory

Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα qigong
17 February 2020

Cancellation: Qigong 50+

Pages