Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi βασικό μάθημα
18 December 2019

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία από το μάθημα πρώτων βοηθειών του ΚΠΙΣΝ
18 December 2019

First-Aid Course

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi βασικό μάθημα
18 December 2019

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν mat pilates
18 December 2019

Mat Pilates - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν mat pilates
18 December 2019

Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία για τη δραστηριότητα Άσκηση Μνήμης
18 December 2019

Fitness and Memory

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν yoga
18 December 2019

Yoga in the Park

Φωτογραφία για τις ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ
18 December 2019

Guided Tours at the SNFCC

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
18 December 2019

Sports for Seniors

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
18 December 2019

Fitness for everyone

Pages