Φωτογραφία από την διαπολιτισμική χορωδία της ΕΛΣ
30 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Intercultural Choir

Φωοτγραφία από τη δραστηριότητα co-operative
29 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα connecting body
29 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

Φωτογραφία από τη συναυλία της διαπολιτισμικής ορχήστρας
29 January 2020

Intercultural Orchestra

Φωτογραφία από την παράσταση Στην αυλή του σοφού Βασιλιά
29 January 2020

At the wise King's Court

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
29 January 2020

DIALOGUES: Population Aging - New Data and New Challenges

Φωτογραφία που απεικονίζει ξεναγήσεις
29 January 2020

Guided Tours at the SNFCC

Φωτογραφία που απεικονίζει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος κατά τη διάρκεια της μέρας
29 January 2020

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
29 January 2020

DIALOGUES: Population Aging - New Data and New Challenges

Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα αθλητισμός για όλους
29 January 2020

Sports for Everyone

Pages