Εικαστικό για το εργαστήρι ο Αρλεκίνος και το κορίτσι
30 January 2020

Harlequin and the Girl: Drama and Music Games at the SNFCC

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Μορφές μέσα από τις γραμμές
30 January 2020

Figures through Lines: The Blue Period

Εικαστικό για το Εργαστήρι Βήμα - βήμα στην τέχνη
30 January 2020

Step by Step in Art: Sensory Play Lab

GNO Learning and Participation Activities: Gamelan Orchestra - Εικόνα
30 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Gamelan Orchestra

Φωτογραφία από την διαπολιτισμική χορωδία της ΕΛΣ
30 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Intercultural Choir

Φωοτγραφία από τη δραστηριότητα co-operative
29 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα connecting body
29 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

Φωτογραφία από τη συναυλία της διαπολιτισμικής ορχήστρας
29 January 2020

Intercultural Orchestra

Φωτογραφία από την παράσταση Στην αυλή του σοφού Βασιλιά
29 January 2020

At the wise King's Court

ΔΙΑΛΟΓΟΙ
29 January 2020

DIALOGUES: Population Aging - New Data and New Challenges

Pages