Φωτογραφία από την ταινία "Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα (1944)"
18 June 2019

Park Your Cinema: Arsenic and old Lace (1944)

Φωτογραφία που αποτυπώνει ένα δυνατό στιγμιότυπο από την παράσταση SIREN
14 June 2019

SIREN: Pontus Lidberg & Danish Dance Theatre

Φωτογραφία από την εκδήλωση του ΙΣΝ "Διάλογοι"
14 June 2019

DIALOGUES: Back to the Roots - Live-Streaming at the SNFCC

Φωτογραφία από την εκδήλωση του ΙΣΝ "Διάλογοι"
14 June 2019

DIALOGUES: Back to the Roots - Live-Streaming at the SNFCC

Pages