Προχωρημένο μάθημα Mat Pilates - Εικόνα
07 August 2020

Advanced Pilates Mat

Tai Chi - Advanced practice - Εικόνα
07 August 2020

Tai Chi - Advanced practice

Βασικό μάθημα Tai Chi (απόγευμα) - Εικόνα
07 August 2020

Tai Chi - Basic practice

SNFCC Running Team - Εικόνα
07 August 2020

SNFCC Running Team

Team Playing (Football Skills) - Εικόνα
05 August 2020

Team Playing (Football Skills)

Sports for Seniors - Εικόνα
05 August 2020

Sports for Seniors

Fitness and Memory - Εικόνα
05 August 2020

Fitness and Memory

Pages