Εικαστικό του Γ. Ψυχοπαίδη
20 December 2019

Andreas Embiricos: Paths of Writing – From Automatism to Utopia

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 December 2019

The Art of Portraiture (Retrospective)

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 December 2019

POETICAL WORKS: Engraving Lab - Inspired by Kiki Dimoula

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: A Sustainable Planet

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: The climate is changing

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: Athens - A city, an ecosystem

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: The SNFCC in an urban-tastic landscape

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: SNFCC and 19 more letters

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: Experimenting and producing my own magazine

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: Experimenting and composing on Hip Hop

Φωτογραφία από ξεναγήσεις στο Πάρκο
20 December 2019

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Pages