Φωτογραφία από τη φωτεινή εγκατάσταση The Pool στον Λαβύρινθο
09 December 2019

Light Installations at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από τη φωτεινή εγκατάσταση The Pool στον Λαβύρινθο
09 December 2019

Light Installations at the Stavros Niarchos Park

Δημιουργικό για την εκδήλωση του ΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
06 December 2019

DIALOGUES: YouTube - Its Own Parallel Universe/Live-Streaming at the SNFCC

Δημιουργικό για την εκδήλωση του ΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
06 December 2019

DIALOGUES: YouTube - Its Own Parallel Universe/Live-Streaming at the SNFCC

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Yoga
28 November 2019

Yoga in the Park

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Mat Pilates
28 November 2019

Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα βασικό Tai Chi
28 November 2019

Tai Chi - Beginners

Εικαστικό για τα Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+
25 November 2019

Computer Courses for persons aged 65+

Φωτογραφία που απεικονίζει παιδιά να παίζουν street soccer 5X5
25 November 2019

Street Soccer 5Χ5

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να τρέχουν
25 November 2019

SNFCC Running Team

Pages