Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα άσκηση και μνήμη
17 February 2020

Cancellation: Fitness and Memory

Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα qigong
17 February 2020

Cancellation: Qigong 50+

Φωτογραφία με άσκηση Tai Chi
17 February 2020

Cancellation: Tai Chi - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει προχωρημένο μάθημα mat pilates
17 February 2020

Cancellation: Mat Pilates - Advanced

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα βασικό μάθημα mat pilates
17 February 2020

Cancellation: Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία με άτομα να ασκούνται
17 February 2020

Cancellation: Yoga in the Park

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Cross Training
17 February 2020

Cancellation: Cross Training

Φωτογραφία με άτομα να κάνουν tai chi
17 February 2020

Cancellation: Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία με άτομα να κάνουν tai chi
17 February 2020

Cancellation: Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία με άτομα να ασκούνται
17 February 2020

Cancellation: Fitness for everyone

Εικαστικό Bauhaus
04 February 2020

Bauhaus Workshop for adults: Experience the Bauhaus stage

Pages