Αφαιρετικό εικαστικό με γυναίκα που κρατά μια καρδιά
21 February 2023

Emergency appeal for Turkey and Syria

Εικαστικό με τη σημαία της Ουκρανίας σε σχήμα καρδιάς
29 April 2022

The SNFCC contributes to the provision of humanitarian aid to Ukraine