Ανοιχτή Πρόσκληση Χορηγίας για την πρωτοβουλία του ΚΠΙΣΝ «Πολιτισμός και Πράσινη Κινητικότητα» - Εικόνα

Through the virtual visit to the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC), users browse through the SNFCC, inside the state-of-the-art building complex that includes the National Library of Greece and the Greek National Opera, as well as areas of architectural interest which become accessible to the public for the first time.

  • Gain access to areas accessible by the technical staff, such as the Stage Tower in the Stavros Niarchos Hall and the seismic isolators of the building complex.
  • Navigate inside the Energy Canopy and enjoy the sunset from the top.
  • Learn fun facts and details about the operation and construction of the SNFCC.
  • Discover soundscapes of the Stavros Niarchos Park, the Greek National Opera and the National Library of Greece, through exclusive narratives and recordings.

Designed by architectural firm Renzo Piano Building Workshop, the SNFCC is a donation of the Stavros Niarchos Foundation (SNF). 

Visit the SNFCC virtually:

Canal
Agora (Morning Shoot)
Agora (Night Shoot)
NLG Lobby
Second Floor NLG
Book Castle NLG - Stavros Niarchos Reading Room
Seismic Isolators
GNO Lobby
Stavros Niarchos Hall GNO
Dome - Stavros Niarchos Hall
Alternative Stage GNO
Lighthouse (Exterior)
Lighthouse (Interior)
Park Views, Energy Canopy (Interior)
Energy Canopy (Exterior)