Φωτογραφία απο το μάθημα Ξιφασκίας
22 April 2019

Introduction to Fencing

Φωτογραφία απο μάθημα γνωριμίας με τον αθλητικό τεχνολογικό εξοπλισμό
22 April 2019

Introduction to Sports Technical Equipment

Φωτογραφία απο μάθημα πινγκ-πονγκ
22 April 2019

Introduction to Ping-Pong

The Chessboard Runaways - Εικόνα
22 April 2019

The Chessboard Runaways

Φωτογραφία απο μάθημα Ρομποτικής
22 April 2019

Robotics and Arts (STEAM)

Pages