Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: A Sustainable Planet

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: The climate is changing

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: Athens - A city, an ecosystem

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: The SNFCC in an urban-tastic landscape

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: SNFCC and 19 more letters

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: Experimenting and producing my own magazine

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: Experimenting and composing on Hip Hop

Φωτογραφία από ξεναγήσεις στο Πάρκο
20 December 2019

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από έργο του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 December 2019

Jannis Psychopedis: POETICAL WORKS - Painting Meets Poetry

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα street soccer
19 December 2019

Street Soccer 5Χ5

Pages