Φωτογραφία από εφαρμογές και social media στο κινητό
24 May 2019

New Technologies: From LinkedIn to Job Interview

Φωτογραφία απο ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ
20 May 2019

Guided Tours at SNFCC

Φωτογραφία απο ξενάγηση στο χώρο του ΚΠΙΣΝ
20 May 2019

Guided Tours at SNFCC

Φωτογραφία απο ξενάγηση στο χώρο του ΚΠΙΣΝ
20 May 2019

Guided Tours at SNFCC

Φωτογραφία απο την ξενάγηση στο χώρο του ΚΠΙΣΝ
20 May 2019

Guided Tours at SNFCC

Φωτογραφία από παιδιά που σχηματίζουν ομάδες για να παίξουν στον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών του ΚΠΙΣΝ
16 May 2019

Team Playing (Football Skills)

Athens Photo World: Exhibition World Press Photo 2019 - Εικόνα
16 May 2019

Athens Photo World: Exhibition World Press Photo 2019

Athens Photo World: Photographers talks - Louisa Gouliamaki, Nikos Pilos, Konstantinos Pittas, Spyros Staveris and Santiago Lyon - Εικόνα
16 May 2019

Athens Photo World: Photographers talks - Louisa Gouliamaki, Nikos Pilos, Konstantinos Pittas, Spyros Staveris and Santiago Lyon

Athens Photo World: Award Ceremony - Εικόνα
16 May 2019

Athens Photo World: Award Ceremony

Athens Photo World: Panel Discussion - Photojournalism today - Εικόνα
16 May 2019

Athens Photo World: Panel Discussion - Photojournalism today

Pages