Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Roller Skates
06 August 2019

Roller Skates for adults

Φωτογραφία από άτομα που χορεύουν Αφροβραζιλιάνικο Χορό
06 August 2019

Afro-Brazilian Dance

Φωτογραφία από το Hoop Jam - Hoop It! - Sunny Diz
06 August 2019

Hoop Jam at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από αγώνα handball
06 August 2019

Introduction to Handball

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Ομαδικό Παιχνίδι
06 August 2019

Team Playing (Football Skills)

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Street Soccer
06 August 2019

Street Soccer 5Χ5

Φωτογραφία που απεικονίζει παιδιά να κάνουν δημιουργική ενόργανη
06 August 2019

Artistic Gymnastics

Pages