Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
16 September 2019

Sports for Seniors

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi βασικό μάθημα
16 September 2019

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν pilates
16 September 2019

Mat Pilates - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
16 September 2019

Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Tai Chi
16 September 2019

Tai Chi - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν yoga
16 September 2019

Yoga in the Park

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται
16 September 2019

Fitness for everyone

Φωτογραφία που απεικονίζει βαράκια
16 September 2019

Cross-training in the Park

Φωτογραφία από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
16 September 2019

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από τις Ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ
12 September 2019

Guided Tours at the SNFCC

Pages