Φωτογραφία με μπαχαρικά
24 January 2020

The Journey of Spices around the World

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus
24 January 2020

Bauhaus Workshop for adults: Experience the Bauhaus stage (postponement)

Φωτογραφία με κρουστά
24 January 2020

Percussion Circle for Families

Φωτογραφία με ποδήλατα
24 January 2020

Cycling classes for children and adults

Φωτογραφία που απεικονίζει bauhaus αρχιτεκτονική
24 January 2020

Bauhaus at 100: The teachings of Bauhaus and the management of architectural heritage (Cancellation)

Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα football skills
23 January 2020

Team Playing (Football Skills)

Φωτογραφία που απεικονίζει street soccer
23 January 2020

Street Soccer 5Χ5

Pages