Φωογραφία Roller Skates
23 July 2019

Roller Skates for adults

Φωτογραφία Βοτανολογία Σκίτσα στο Χαρτί
23 July 2019

Botany: Drawing on Paper

Φωτογραφία που απεικονίζει πλανήτες
22 July 2019

Starry Nights: Planets and Constellations

Φωτογραφία που απεικονίζει την ομάδα της Σχολής Δόρα Στράτου να χορεύει παραδοσιακούς χορούς
22 July 2019

Greek Folk Dance Classes

Φωτογραφία που απεικονίζει το στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ
22 July 2019

Sunlight turns into space!

Φωτογραφία που απεικονίζει οικογένειες να κάνουν Capoeira
22 July 2019

Capoeira for Families

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να χορεύουν swing
22 July 2019

Athens Boogie: Swing Dance Class

Εικαστικό για το εργαστήριο: Τα εργαλεία της Μεταμόρφωσης: Μοτίβα
22 July 2019

The Tools of Transformation: Patterns

Φωτογραφία με πήλινα αντικείμενα
22 July 2019

Ceramics Lab: From the Tile Maker to the Potter

Pages