Φωτογραφία που απεικονίζει τον Tim Burges
28 January 2020

SNFCC Sessions: Tim Burgess (The Charlatans)

Φωτογραφία που απεικονίζει τον Tim Burges
28 January 2020

SNFCC Sessions: Tim Burgess (The Charlatans)

Εικαστικό για την οπτικοακουστική εγκατάσταση Picasso
27 January 2020

Picasso - Blue and Rose Period

Εικαστικό για την οπτικοακουστική εγκατάσταση Picasso
27 January 2020

Picasso - Blue and Rose Period

Εικαστικό με έργα του Πικάσο
27 January 2020

Lecture: Picasso beyond the Legend

Εικαστικό με έργα του Πικάσο
27 January 2020

Lecture: Picasso beyond the Legend

Φωτογραφία μαθήματα υπολογιστών
24 January 2020

Computer Courses for persons aged 65+

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus
24 January 2020

Bauhaus Workshops for families: Experience the Bauhaus stage

Φωτογραφία με μπαχαρικά
24 January 2020

The Journey of Spices around the World

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus
24 January 2020

Bauhaus Workshop for adults: Experience the Bauhaus stage (postponement)

Φωτογραφία με κρουστά
24 January 2020

Percussion Circle for Families

Pages