Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα άθληση στην 3η ηλικία
23 January 2020

Sports for Seniors

Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα άσκηση για όλους
23 January 2020

Fitness for everyone

Φωτογραφία που απεικονίζει προχωρημένο μάθημα tai chi
23 January 2020

Tai Chi - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει βασικό μάθημα tai chi
23 January 2020

Tai Chi - Beginners

Group Exhibition: A Child’s World - Εικόνα
14 January 2020

Group Exhibition: A Child’s World

Εικαστικό για την εκδήλωση του ΚΠΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
07 January 2020

DIALOGUES: Live-Streaming at the SNFCC

Εικαστικό για την εκδήλωση του ΚΠΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
07 January 2020

DIALOGUES: Live-Streaming at the SNFCC

Φωτογραφία από τη δράση Co-OPERAtive
24 December 2019

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

Φωτογραφία από τη δράση Connecting Body
24 December 2019

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

Φωτογραφία με μαθήματα υπολογιστών
24 December 2019

Computer Courses for persons aged 65+

Φωτογραφία με μαθήματα ποδηλάτου
24 December 2019

Cycling classes for children and adults

Pages