Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα άσκηση και μνήμη
23 January 2020

Fitness and Memory

Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα άθληση στην 3η ηλικία
23 January 2020

Sports for Seniors

Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα άσκηση για όλους
23 January 2020

Fitness for everyone

Φωτογραφία που απεικονίζει προχωρημένο μάθημα tai chi
23 January 2020

Tai Chi - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει βασικό μάθημα tai chi
23 January 2020

Tai Chi - Beginners

Group Exhibition: A Child’s World - Εικόνα
14 January 2020

Group Exhibition: A Child’s World

Εικαστικό για την εκδήλωση του ΚΠΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
07 January 2020

DIALOGUES: Live-Streaming at the SNFCC

Εικαστικό για την εκδήλωση του ΚΠΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
07 January 2020

DIALOGUES: Live-Streaming at the SNFCC

Φωτογραφία από τη δράση Co-OPERAtive
24 December 2019

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

Φωτογραφία από τη δράση Connecting Body
24 December 2019

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

Pages