Φωτογραφία που απεικονίζει τον Tim Burges
28 January 2020

SNFCC Sessions: Tim Burgess (The Charlatans)

Εικαστικό για την οπτικοακουστική εγκατάσταση Picasso
27 January 2020

Picasso - Blue and Rose Period

Εικαστικό για την οπτικοακουστική εγκατάσταση Picasso
27 January 2020

Picasso - Blue and Rose Period

Εικαστικό με έργα του Πικάσο
27 January 2020

Lecture: Picasso beyond the Legend

Εικαστικό με έργα του Πικάσο
27 January 2020

Lecture: Picasso beyond the Legend

Φωτογραφία μαθήματα υπολογιστών
24 January 2020

Computer Courses for persons aged 65+

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus
24 January 2020

Bauhaus Workshops for families: Experience the Bauhaus stage

Φωτογραφία με μπαχαρικά
24 January 2020

The Journey of Spices around the World

Φωτογραφία με κρουστά
24 January 2020

Percussion Circle for Families

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus
24 January 2020

Bauhaus Workshop for adults: Experience the Bauhaus stage (postponement)

Φωτογραφία με ποδήλατα
24 January 2020

Cycling classes for children and adults

Pages