Μάθηση - Εικόνα

Μέρος του οράματος του ΚΠΙΣΝ είναι να καταστεί ένας χώρος γνώσης για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας και γνωστικού υπόβαθρου, ο οποίος παρέχει ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, χωρίς οικονομικά ή άλλα εμπόδια πρόσβασης. Με αφετηρία την τέχνη, την αρχιτεκτονική, τη φύση αλλά και την τεχνολογία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΙΣΝ ενθαρρύνουν τα άτομα που συμμετέχουν να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και να διευρύνουν το πεδίο των ενδιαφερόντων τους.

 

Σχολικά προγράμματα και μαθήματα για παιδιά

Το ΚΠΙΣΝ έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα σχολικών επισκέψεων με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με το ΚΠΙΣΝ, τη φιλοσοφία και το όραμά του, αλλά και με το περιβάλλον, την ενέργεια και την αρχιτεκτονική. Το 2017, 82.773 μαθητές και μαθήτριες από 1.112 σχολεία συμμετείχαν σε αυτές τις επισκέψεις και στα ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το νηπιαγωγείο, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον, προσφέρονται μαθήματα και σεμινάρια για παιδιά που επισκέπτονται το ΚΠΙΣΝ μεμονωμένα, με τους γονείς τους. Πολλά από αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να συμμετέχουν σε αυτά από κοινού παιδιά με ή χωρίς αναπηρία. Το 2017, 13.870 παιδιά πήραν μέρος σε εργαστήρια και προγράμματα σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη φύση, τις τέχνες, την επιστήμη και την τεχνολογία.

 

«Σε αυτόν τον χώρο που είναι τόσο εκπαιδευτικός και τόσο όμορφος μου άρεσαν τα πάντα, ακόμα και τα πιο άσχετα πράγματα που δεν τα θεωρούμε σημαντικά. Ό,τι είδα και άκουσα μου έκανε μια ευχάριστη εντύπωση. Θα ήθελα να σας ξαναεπισκεφτώ με μεγάλη χαρά και η ενέργεια είναι πολύ ευχάριστη. Σας αγαπώ».

Μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας

 

Ενήλικες και διά βίου μάθηση

Πεποίθηση του ΚΠΙΣΝ είναι ότι η μάθηση αποτελεί μια διαρκή διαδικασία η οποία δεν εξαρτάται από την ηλικία αλλά από τη θέληση του ατόμου να ανακαλύψει κάτι καινούργιο, όπως και από τα εκπαιδευτικά ερεθίσματα που δέχεται. Για τον λόγο αυτόν, έχουν αναπτυχθεί εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους και νέες, ενήλικες, αλλά και μία σειρά εργαστηρίων και μαθημάτων για άτομα άνω των 65.

Το 2017, 6.378 ενήλικες συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη φύση, τις τέχνες, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Ειδική έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων άνω των 65 ετών. Λόγω της έντονης ζήτησης, τριπλασιάστηκαν οι θέσεις στα σεμινάρια υπολογιστών ενώ οργανώθηκαν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων. Συνολικά, 4.060 άτομα άνω των 65 ετών συμμετείχαν στα μαθήματα υπολογιστών το 2017.