Φωτογραφία που απεικονίζει άτομα μέσα στην Αίθουσα Υπολογιστών

Διαλέξεις / Μάθηση

Δευτέρα 02/09, 11:00
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+