Φωτογραφία από μαθήματα υπολογιστών στο ΚΠΙΣΝ

Διαλέξεις / Μάθηση

Δευτέρα 01/07, 10:00
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+