φωτογραφία με υπολογιστές

Διαλέξεις / Μάθηση

Τρίτη 03/03, 11:00
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Ακύρωση: Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+