Φωτογραφία από το μάθημα υπολογιστών

Τεχνολογία & Επιστήμη

Δευτέρα 01/04, 11:00
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+

New Technologies: Introduction to LinkedIn - Εικόνα

Τεχνολογία & Επιστήμη

Δευτέρα 01/04, 18:30
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Νέες τεχνολογίες: Εισαγωγή στο LinkedIn

Computer Courses for persons aged 65+ - Εικόνα

Τεχνολογία & Επιστήμη

Πέμπτη 02/05, 11:00
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+

Νέες τεχνολογίες: Εισαγωγή στα Social Media - Εικόνα

Τεχνολογία & Επιστήμη

Δευτέρα 06/05, 18:30
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Νέες τεχνολογίες: Εισαγωγή στα Social Media