Φωτογραφία που απεικονίζει άτομα μέσα στην Αίθουσα Υπολογιστών

Talks / Learning

Monday 02/09, 11:00
NLG PC Lab

Computer Courses for persons aged 65+