Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+ - Εικόνα

Διαλέξεις / Μάθηση

Δευτέρα 03/06, 11:00
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+

Φωτογραφία από την εκδήλωση του ΙΣΝ "Διάλογοι"

Διαλέξεις / Μάθηση

Σάββατο 13/07, 17:00
Πύργος Βιβλίων EBE

ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Επιστροφή στις Ρίζες/ Αναμετάδοση στο ΚΠΙΣΝ

Φωτογραφία από την εκδήλωση του ΙΣΝ "Διάλογοι"

Διαλέξεις / Μάθηση

Σάββατο 13/07, 17:00
Πύργος Βιβλίων EBE

ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Επιστροφή στις Ρίζες/Αναμετάδοση στο ΚΠΙΣΝ