Πρoς

 1. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε.
 2. The Wall Park Vari IKE.
 3. Έχω λάβει γνώση του προγράμματος όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο και συναινώ να συμμετέχουν οι κάτωθι ανήλικοι των οποίων ασκώ τη γονική μέριμνα (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης):
  1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….............
  4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
  5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………........
 4. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους κανόνες λειτουργίας του τοίχου όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ (https://www.snfcc.org/kanones-leitoyrgias-toy-toihoy-anarrihisis-toy-kentroy-politismoy-idryma-stayros-niarhos).
 5. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας του τοίχου και αρχηγός της ομάδας χειριστών του τοίχου έχει το δικαίωμα να διακόψει τη συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας του τοίχου, τις οδηγίες των χειριστών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή του ίδιου ή άλλων συμμετεχόντων. 
 6. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ότι η αναρρίχηση είναι επικίνδυνη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Έχω συνειδητοποιήσει και έχω αποδεχτεί  τον κίνδυνο στον οποίο θέτω τους ανωτέρω ανηλίκους και είμαι υπεύθυνος για την εμπλοκή τους και για τις δικές τους πράξεις. Απαλλάσσω τους χειριστές και τους διοργανωτές από κάθε ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.
 7. Κανείς από τους ανωτέρω ανήλικους δεν είναι έγκυος, δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που αντενδείκνυται στην ασφαλή συμμετοχή του (όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, μυοσκελετικούς τραυματισμούς ή/και παθήσεις, καρδιοαγγειακές παθήσεις, δυσκολίες ισορροπίας, κινητικές δυσκολίες, επιληψία, σκοτοδίνες, ιλίγγους, υψοφοβία, εξάρτηση από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, ψυχικές διαταραχές, διαβήτη, μεταδοτικές ασθένειες) και όλοι έχουν καλή φυσική κατάσταση.
 8. Κανείς από τους ανωτέρω ανήλικους δεν έχει σωματικό βάρος άνω των 100 kg.      
 9. Για τους ανήλικους που είναι κάτω των 16 ετών, θα παραμένω στο χώρο και θα ασκώ και εγώ τη δέουσα εποπτεία σε αυτούς, καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
 10. Για τους ανήλικους που είναι άνω των 16 ετών, παρέχω την παρούσα συναίνεση για διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της. Επίσης, συγκατατίθεμαι στο να υπογράφουν οι ανωτέρω ανήλικοι κάθε απαραίτητο έγγραφο για την συμμετοχή τους στα προγράμματα αναρρίχησης του τεχνητού τοίχου αναρρίχησης του ΚΠΙΣΝ στο όνομά τους.
 11. Έχω λάβει γνώση ότι τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της συμμετοχής των ανωτέρω ανηλίκων και συναινώ. Με την ιδιότητα του γονέα/ασκούντος τη γονική μέριμνα των παραπάνω ανηλίκων, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και είμαι ενήμερος/ενήμερη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΚΠΙΣΝ για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα του τοίχου αναρρίχησης, όπως περιγράφεται στο Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (https://www.snfcc.org/entypo-enimerosis-gia-tin-epexergasia-ton-prosopikon-dedomenon).  

 

Περιγραφή του προγράμματος αναρρίχησης

Το κάθε πρόγραμμα αναρρίχησης ξεκινά με καλωσόρισμα των συμμετεχόντων, συστάσεις με την ομάδα χειριστών του τοίχου παραλαβή και έλεγχο των δηλώσεων συμμετοχής. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες προτρέπονται να διεξάγουν μια βασική σειρά ασκήσεων προθέρμανσης την οποία επιδεικνύει ένα μέλος της ομάδας χειριστών του τοίχου.    

Ακολούθως, πηγαίνουν στον τοίχο «top rope» όσοι πρόκειται να αναρριχηθούν εκεί, φορούν τον εξοπλισμό τους και αναρριχούνται ανά 2 στις διαδρομές που έχουν επιλεγεί για αυτούς, ασφαλιζόμενοι από τους χειριστές του τοίχου. 

Στον τοίχο «boulder» πηγαίνουν όσοι πρόκειται να αναρριχηθούν εκεί, φοράνε τον εξοπλισμό τους και αναρριχούνται ένας ένας στις διαδρομές που έχουν επιλεγεί για αυτούς, ασφαλιζόμενοι (με τη μέθοδο «spotting») από από τους χειριστές του τοίχου. 

Πριν τις αναρριχήσεις, γίνεται διερεύνηση του αναρριχητικού επιπέδου των συμμετεχόντων, επιλογή των διαδρομών που θα αναρριχηθούν και ενημέρωσή τους για την ασφαλή χρήση του τοίχου και του εξοπλισμού του και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης καθώς και για τη δεξιότητα της αναρρίχησης (βασικές αρχές αναρριχητικής κίνησης). 

Εάν οι αναρριχητές είναι αρχάριοι, πριν την αναρρίχηση «top rope» και σε ύψος 2 m από το έδαφος εκτελείται δοκιμαστική καθέλκυσή τους για την αποφυγή κολλήματος/άρνησής τους να καθελκυθούν όταν βρίσκονται ψηλότερα. Στην αναρρίχηση «boulder» εκτελείται δοκιμαστική πτώση τους στα στρώματα από ύψος 0 και 0,5 m για την αποφυγή τραυματισμού τους κατά την πτώση τους από ψηλότερα.   

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες προτρέπονται να διεξάγουν μια βασική σειρά ασκήσεων αποθεραπείας, την οποία επιδεικνύει ένα μέλος της ομάδας χειριστών του τοίχου και στη συνέχεια παραδίδουν τον εξοπλισμό τους και αποχαιρετίζονται με την ομάδα χειριστών του τοίχου.

 

Κανόνες λειτουργίας του χώρου του τοίχου

Πρέπει να ακολουθούνται οι γενικοί κανόνες του χώρου του ΚΠΙΣΝ (https://www.snfcc.org/episkepsi/kanonismos-leitoyrgias). Επιπροσθέτως:

 1. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, το φαγητό και η κατανάλωση αλκοόλ.
 2. Δεν επιτρέπονται τα ζώα στον χώρο του τοίχου.
 3. Δεν επιτρέπονται άλλες δραστηριότητες στον χώρο του τοίχου.
 4. Δεν επιτρέπεται η προσέγγιση του τοίχου από συμμετέχοντες που δεν πρόκειται να αναρριχηθούν άμεσα.
 5. Όσοι παρευρίσκονται στον χώρο πρέπει να μην παρεμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του τοίχου (να μην προσεγγίζουν τον τοίχο, να μην ενοχλούν με φωνές κλπ.).     
 6. Όλοι όσοι παρευρίσκονται στον χώρο πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του υπεύθυνου λειτουργίας και των χειριστών του τοίχου.

 

Κανόνες λειτουργίας του τοίχου

 1. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στον τοίχο χωρίς την επίβλεψη του υπεύθυνου λειτουργίας του τοίχου. 
 2. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στον τοίχο χωρίς τη χρήση κράνους.
 3. Στον υψηλό τοίχο δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση χωρίς τη χρήση σχοινιού (και των υπόλοιπων κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας από πτώση). 
 4. Στον χαμηλό τοίχο δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση σε ύψος άνω των 2,5 μέτρων (το ύψος υπολογίζεται από το τελευταίο πιάσιμο στο οποίο βρίσκονται τα χέρια). 
 5. Πρέπει να μην στέκεστε ή περνάτε κάτω από τους αναρριχητές και στην περιοχή τυχόν πτώσης τους. 
 6. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα μέσα ατομικής προστασίας από πτώση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους που θα σας παρέχει ο υπεύθυνος λειτουργίας.
 7. Πρέπει να μην μεταφέρετε τίποτα μαζί σας κατά την αναρρίχηση στον τοίχο (κινητό τηλέφωνο, κλειδιά, κέρματα κλπ.). 
 8. Δεν επιτρέπεται η αναρρίχηση στον τοίχο χωρίς καθαρά αθλητικά υποδήματα ή υποδήματα αναρρίχησης και χωρίς κατάλληλο, ολόσωμο, αθλητικό ρουχισμό. 
 9. Πρέπει να αναρριχάστε με προσοχή και να ελέγχετε τα πατήματα/πιασίματα που χρησιμοποιείτε. Είναι πιθανό αυτά να έχουν χαλαρώσει εξαιτίας θερμοκρασιακών διακυμάνσεων (συστολή και διαστολή των υλικών). 
 10. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν προσωπικά αντικείμενά σας πάνω στα στρώματα.
 11. Πρέπει να ενημερώνετε τον υπεύθυνο λειτουργίας του τοίχου για οτιδήποτε κρίνετε άξιο αναφοράς (χαλάρωση αναρριχητικών πατημάτων/πιασιμάτων ή αγκυρώσεων, κακή χρήση του τοίχου από άλλους, φθορά εξοπλισμού κλπ.). 
 12. Πρέπει να απευθύνεστε στον υπεύθυνο λειτουργίας του τοίχου για τυχόν απορίες.