Αθλητικά Μονοπάτια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου, Α’ και Β’ Δημοτικού 

Σκοπός του προγράμματος είναι η επαφή και η έκφραση των παιδιών μέσω της κίνησης, του ρυθμού, της μουσικής, μέσω της πολύπλευρης κινητικής εκπαίδευσης. Τα παιδιά θα έχουνε τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα θεμελιώδη κινητικά & γνωστικά  χαρακτηριστικά με τη χρήση του αθλητικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα θα συμμετέχουν σε διαφορετικούς σταθμούς, οι οποίοι διακρίνονται σε:

  • Στάση του σώματός μου (περπάτημα, τρέξιμο, ακραίες θέσεις)
  • Συναρμογή & Καλλιέργεια του ρυθμού 
  • Παιχνίδια συναισθημάτων
  • Ευκινησία με μπάλα

Παλαιότερος τίτλος προγράμματος: «Μαθαίνω πώς κινείται το σώμα μου»
Σχεδιασμός/Yλοποίηση: ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 9.00 και στις 11.00, διάρκεια 90’

Δηλώστε συμμετοχή

Αθλητικά Μονοπάτια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Για μαθητές/τριες Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού 

Το πρόγραμμα ΑΜΕ «Αθλητικά Μονοπάτια» αποτελεί ένα πρότυπο πρόγραμμα ευκινησίας χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ασκήσεων πεδίου και τη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού αποσκοπώντας στο ενδιαφέρον της συμμετοχής των μαθητών. Στόχος του προγράμματος μας με τίτλο «Αθλητικά Μονοπάτια» είναι η δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με έμφαση στην ανάπτυξη των αθλητικών και κιναισθητικών δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση της αθλητικής τους κουλτούρας λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του τρόπου ζωής είναι πρωταρχικής σημασίας για το μέλλον των νέων και θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπισή της. 

Παλαιότερος τίτλος προγράμματος: «Αθλητικά Μονοπάτια Ευκινησίας»
Σχεδιασμός/Yλοποίηση: ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 9.00 και στις 11.00, διάρκεια 90’

Δηλώστε συμμετοχή

Αθλητικά Μονοπάτια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Για μαθητές/ήτριες των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Οι μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν μαζί με τους συνοδούς τους στο άθλημα του ColpBol, Μπότσια, του Μπάσκετ και του Ποδόσφαιρου, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε σχολείου. Το σχολικό πρόγραμμα υλοποιείται στο Χώρο Υπαίθριων Αθλοπαιδιών και προάγουν τη γνωριμία με τον αθλητισμό και τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Παλαιότερος τίτλος προγράμματος: «Γνωριμία με τα Αθλήματα Ειδικής Αγωγής»
Σχεδιασμός/Yλοποίηση: ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 9.00 και στις 11.00, διάρκεια 90’

Δηλώστε συμμετοχή