Ανακύκλωση - Εικόνα

Το ΚΠΙΣΝ έχει αναπτύξει διαδικασίες που ενθαρρύνουν την ανακύκλωση τόσο από τα άτομα που εργάζονται σε αυτό, όσο και από αυτά που το επισκέπτονται.

Το 2017 έγινε η αρχή των προγραμμάτων ανακύκλωσης στο ΚΠΙΣΝ με βάση τον διαχωρισμό στην πηγή των αποβλήτων. Σύμφωνα με το εκπονημένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκαταστάθηκαν 15 διαφορετικές ροές ανακύκλωσης.

Το κοινό μπορεί να ανακυκλώνει στο ΚΠΙΣΝ χαρτί, μέταλλο, και πλαστικό σε κάδους που υπάρχουν σε πολλά σημεία στον χώρο, γυαλί, μπαταρίες οικιακού τύπου καθώς και υφάσματα και ρούχα στους ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί.

Φωτογραφία με ανακυκλώσιμα υλικά