Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Έλλη Ανδριοπούλου

Μέλος Εφορευτικού Συμβουλίου ΕΒΕ, Μέλος

Σταύρος Ζουμπουλάκης

Δήμαρχος Καλλιθέας, Μέλος

Δημήτρης Κάρναβος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ, Μέλος

Γιώργος Κουμεντάκης

Μέλος

Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Μέλος

Ευστάθιος Μπακάλης

Μέλος

Τίνα Στέα