Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

Λυδία Κονιόρδου

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Νίκος Μανωλόπουλος

Μέλος Εφορευτικού Συμβουλίου ΕΒΕ, Μέλος

Δημήτρης Δημητρόπουλος

Δήμαρχος Καλλιθέας, Μέλος

Δημήτρης Κάρναβος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ, Μέλος

Γιώργος Κουμεντάκης

Μέλος

Ανδρέας Νοταράς

Μέλος

Τίνα Στέα