Διοικητικό Συμβούλιο

Προεδρεύων & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Νίκος Μανωλόπουλος

Μέλος Εφορευτικού Συμβουλίου ΕΒΕ, Μέλος

Δημήτρης Δημητρόπουλος

Δήμαρχος Καλλιθέας, Μέλος

Δημήτρης Κάρναβος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ, Μέλος

Γιώργος Κουμεντάκης

Μέλος

Ανδρέας Νοταράς

Μέλος

Τίνα Στέα