Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Έλλη Ανδριοπούλου

Μέλος Εφορευτικού Συμβουλίου ΕΒΕ, Μέλος

Σταύρος Ζουμπουλάκης

Δήμαρχος Καλλιθέας, Μέλος

Δημήτρης Κάρναβος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ, Μέλος

Γιώργος Κουμεντάκης

Μέλος

Ευστάθιος Μπακάλης

Μέλος

Τίνα Στέα