Διαχείριση νερού - Εικόνα

Το ΚΠΙΣΝ και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτάρκη ως προς τις ανάγκες τους σε νερό: γίνεται άρδευση των χώρων πρασίνου, εφαρμόζονται ειδικά συστήματα για το μη πόσιμο νερό αλλά και για το θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται στο Κανάλι. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται:

  • Σύστημα ανάσχεσης όμβριων υδάτων (rainwater harvesting) και ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα
  • Θαλασσινό νερό στο Κανάλι
  • Σύστημα καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης νερού των χώρων υγιεινής (γκρι νερό)
  • Θαλασσινό νερό που περνάει από διαδικασία αντίστροφης ώσμωσης
  • Μη πόσιμο νερό από γεωτρήσεις εντός του ΚΠΙΣΝ
  • Αυτοματοποιημένη άρδευση και φυτά με μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης
  • Υπόγεια στάγδην άρδευση αντί για επιφανειακή άρδευση
  • Ποταμίσιο χαλίκι για την κάλυψη χώματος ώστε να αποτρέπεται η γρήγορη εξάτμιση του νερού
  • Πόσιμο νερό που δεν προέρχεται από το δημόσιο δίκτυο

 

Φωτογραφία για το σύστημα διαχείρισης νερού στο ΚΠΙΣΝ