Λέσχη Ανάγνωσης Σεπτεμβρίου: Εφηβικό Βιβλίο | Πιο γρήγορη κι από τα όνειρα - Εικόνα

Διαλέξεις / Μάθηση

Κυριακή 26/09, 18:00
Μεσογειακός Κήπος

Λέσχη Ανάγνωσης Σεπτεμβρίου: Εφηβικό Βιβλίο | Πιο γρήγορη κι από τα όνειρα

Λέσχη Ανάγνωσης Σεπτεμβρίου: Η καρδιά του σκότους - Εικόνα

Διαλέξεις / Μάθηση

Δευτέρα 27/09, 18:30
Μεσογειακός Κήπος

Λέσχη Ανάγνωσης Σεπτεμβρίου: Η καρδιά του σκότους