Φωτογραφία και δημιουργικό για τη συναυλία του Ramon Valle

Μουσική

Παρασκευή 30/08, 21:00
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Cosmos: Ramón Valle Trio

Φωτογραφία Ramón Valle Trio

Μουσική

Παρασκευή 30/08, 21:00
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Cosmos: Ramón Valle Trio

Φωτογραφία σαολίν μοναχών

Θέατρο / Παραστάσεις

Τρίτη 03/09, 21:00
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Sutra: Sidi Larbi Cherkaoui / Sadler's Wells London

Φωτογραφία με σαολίν μοναχούς

Θέατρο / Παραστάσεις

Τρίτη 03/09, 21:00
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Sutra: Sidi Larbi Cherkaoui / Sadler's Wells London