Εικαστικό για το έργο του Τσέχωφ Η Κυρία με το Σκυλάκι που παρουσιάζεται στις Παραβάσεις του ΚΠΙΣΝ
Ελληνικά

Στη σελίδα αυτή θα είναι διαθέσιμος ο player για την ηχογραφημένη σκηνική ανάγνωση την Κυριακή 5 Απριλίου στις 19.00