Εικαστικό του Γ. Ψυχοπαίδη
20 Δεκεμβρίου 2019

Τα μονοπάτια της γραφής του Ανδρέα Εμπειρίκου - Από τον αυτοματισμό στην ουτοπία

Εικαστικό του Γ. Ψυχοπαίδη
20 Δεκεμβρίου 2019

Τα μονοπάτια της γραφής του Ανδρέα Εμπειρίκου - Από τον αυτοματισμό στην ουτοπία

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 Δεκεμβρίου 2019

ΠΟΙΗΤΙΚΑ: Εργαστήριο Χαρακτικής - Με αφορμή την Κική Δημουλά

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 Δεκεμβρίου 2019

Αεί Διδασκόμενοι: Πειραματίζομαι και εκδίδω το δικό μου artbook

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 Δεκεμβρίου 2019

Αεί Διδασκόμενοι: Πειραματίζομαι και συνθέτω με αφορμή το Hip Hop

Σελίδες