Εικαστικό για τις Παραβάσεις

Theater & Performances

Sunday 26/01, 17:00
Lighthouse

Parabases: Elfriede Jelinek - The Piano Teacher

Δημιουργικό για το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ, Παραβάσεις

Theater & Performances

Sunday 26/01, 17:00
Lighthouse

Parabases: Elfriede Jelinek - The Piano Teacher