Παραβάσεις: Αισχύλου, Χοηφόροι - Εικόνα

Θέατρο / Παραστάσεις

Κυριακή 11/10, 18:00
Φάρος

Παραβάσεις: Αισχύλου, Χοηφόροι

Παραβάσεις: Ομήρου, Ιλιάς  - Εικόνα

Θέατρο / Παραστάσεις

Κυριακή 08/11, 17:00
Φάρος

Παραβάσεις: Ομήρου, Ιλιάς