Φωτογραφία απο μπλέ και κόκκινες αθλητικές μπάλες

Free admission on a first-come, first-served basis

For more information please visit the website of the Summer Nostos Festival here.

See also

Monday 24/06, 18:30

Introduction to Fencing

More

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06

We all play here

More

24/06, 26/06

Balancing Games

More