Φωτογραφία από τη φωτεινή εγκατάσταση The Pool στον Λαβύρινθο

Festivals

Saturday 30/11, 17:00
Stavros Niarchos Park

Light Installations at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από τη φωτεινή εγκατάσταση The Pool στον Λαβύρινθο

Festivals

Saturday 30/11, 17:00
Stavros Niarchos Park

Light Installations at the Stavros Niarchos Park