Φωτογραφία για την όπερα Λεπορέλλα

Music

Saturday 11/01, 20:30
Alternative Stage

Leporella, Giorgos Kouroupos

Φωτογραφία για την όπερα Βότσεκ

Music

Sunday 19/01, 18:30
GNO Stavros Niarchos Hall

Wozzeck, Alban Berg

Φωτογραφία από τη δράση Connecting Body

Music

Monday 13/01, 17:00

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

Φωτογραφία από τη δράση Co-OPERAtive

Music

Monday 13/01, 17:00

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

Φωτογραφία από την διαπολιτισμική χορωδία της ΕΛΣ

Music

Monday 06/01, 18:30

GNO Learning and Participation Activities: Intercultural Choir

Εικαστικό για το Canto Ostinato

Music

Monday 27/01, 20:30
Alternative Stage

Cosmos: Simeon ten Holt - Canto Ostinato

Εικαστικό για το Canto Ostinato

Music

Monday 27/01, 20:30
Alternative Stage

Cosmos: Simeon ten Holt - Canto Ostinato

Φωτογραφία για τη μουσική παράσταση Ο κόσμος είναι ένα

Music

Thursday 30/01, 20:30
Alternative Stage

The world is one, Konstantinos Bhta/Yannis Ritsos

Φωτογραφία με κρουστά

Music

Sunday 02/02, 11:00
Sound Garden

Percussion Circle for Families

Pages