Φωτογραφία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική

Κυριακή 15/09, 21:00
Ξέφωτο

Parklife: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Ταξίδι στον Νέο Κόσμο

Φωτογραφία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Μουσική

Κυριακή 15/09, 21:00
Ξέφωτο

Parklife: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - Ταξίδι στον Νέο Κόσμο

Φωτογραφία της Δόμνας Σαμίου

Μουσική

Σάββατο 28/09, 19:30
Ξέφωτο

Parklife: Της Τριανταφυλλιάς τα Φύλλα - Οι νέοι και η Δόμνα Σαμίου

Φωτογραφία της Δόμνας Σαμίου

Μουσική

Σάββατο 28/09, 19:30
Ξέφωτο

Parklife: Της Τριανταφυλλιάς τα Φύλλα - Οι νέοι και η Δόμνα Σαμίου

Cosmos: Sun Ra Arkestra  - Εικόνα

Μουσική

Δευτέρα 14/10, 20:30
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Cosmos: Sun Ra Arkestra

Σελίδες