Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi βασικό μάθημα

Sports & Wellbeing

Sunday 04/08, 08:30
Running Track

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία Fit Members

Sports & Wellbeing

Wednesday 07/08, 08:30
Running Track

Members Events: Fit Members

Φωτογραφία από Στιβομαχίες

Sports & Wellbeing

Friday 02/08, 18:00
Running Track

Sporting Duels

Φωτογραφία από Αθλητική Δραστηριότητα

Sports & Wellbeing

Thursday 01/08, 18:30
Running Track

Fitness for everyone

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi προχωρημένο μάθημα

Sports & Wellbeing

Friday 02/08, 19:00
Running Track

Tai Chi - Advanced