Σύμβουλος άσκησης - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Friday 01/10, 08:30
Running Track

Exercise Consultant

Qigong 50+ - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Tuesday 19/10, 19:00
Running Track

Qigong 50+

tai_chi

Sports & Wellbeing

Friday 22/10, 19:00
Running Track

Tai Chi Advanced

SNFCC Running Team - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Saturday 02/10, 08:30
Running Track

SNFCC Running Team

gymnastics

Sports & Wellbeing

Saturday 23/10, 11:30
Running Track

Artistic Gymnastics

Exercise Consultant - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Monday 01/11, 08:30
Running Track

Exercise Consultant

SNFCC Running Team - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Saturday 06/11, 08:30
Running Track

SNFCC Running Team