Στιβομαχίες - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Κυριακή 01/08, 18:00
Στίβος

Στιβομαχίες

Φωτογραφία απο άσκηση 3ης ηλικίας στο ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 02/08, 18:00
Στίβος

Άθληση στην 3η ηλικία

Σύμβουλος άσκησης - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 02/08, 18:30
Στίβος

Σύμβουλος άσκησης

Fitness and Memory - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 03/08, 18:00
Στίβος

Άσκηση και Μνήμη

SNFCC Running Team - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 07/08, 18:30
Στίβος

SNFCC Running Team