Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Mat Pilates

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 03/12, 18:00
Στίβος

Βασικό μάθημα Mat Pilates

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 02/12, 18:00
Στίβος

Άσκηση για όλους

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Yoga

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 02/12, 18:00
Στίβος

Yoga στο Πάρκο

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Tai Chi

Αθλητισμός & Ευεξία

Παρασκευή 06/12, 19:00
Στίβος

Προχωρημένο μάθημα Tai Chi

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να τρέχουν

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 03/12, 18:30
Στίβος

SNFCC Running Team

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Δημιουργική Ενόργανη

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 07/12, 11:45
Στίβος

Δημιουργική Ενόργανη

Φωτογραφια από τη δραστηριότητα Παιχνίδια για οικογένειες

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 07/12, 13:00
Στίβος

Παιχνίδια για οικογένειες

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Δυναμικό Δίαθλο

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 07/12, 16:00
Στίβος

Δυναμικό Δίαθλο

Σελίδες